Solat Isya Kapohoan

Solat Isya Kapohoan

Hiji wanci, Mang Ujang tukang gorengan bablas kasarean. Geus solat maghrib ditajug anjeuna balik ka rorompok. Harita da pedah hujan, ninyuh kopi hideung bari gogoleran. Teu kungsi beak eta cikopi, reup weh anjeuna dugsek kasarean. Eling-eling tengah peuting.

Mang Ujang inget, poho can solat Isya. Bari semu hoream, manehna ngagidig ka tajug peungkeren rorompokna pikeun solat. Pondok carita, solatna beres opat rokaat, ditambihan ku sunat Tahajud dua rokaat. Pas salam ngabatalkeun solat, bulu punukna carengkat, raraina semu pias. Pek teh aya nu melong ti luar janela.

Rada ngahuleung, bari pa pelong-pelong. Teu lila tidinya leungit eta mahluk nu ditempo teh. Te kungsi ngarenghap, di tukang aya nu noel kana tak-tak, atuh ngorejat Mang Ujang luncat bari ngagorowok. “Jurig-jurig aya jurig,” gorowok Mang Ujang bari lumpat. Senal da kakantun di Tajug tadi saking ku teu eling.

Ti harita. Dadana tuluy daligdug tarik. Rarayna semu pias bari awak rada ngabirigidig. Etamah Mang Ujang teu bisa sare nepi isuk. Lameyna teu ueureun dzikir, nyebat Pangeran. Puguh sakabeh du’a mah disebutkeun nepi dua ngaca jeng asup ka wc dipapay nu inget.

Emutana teu eureun kana kajadian tadi. Isukna Mang Ujang panasaran bari semu sieun. Ulak elok noong kana eta tajug. Pek teh aya nu noel deui. Atuh ngorejat ngaluarkeun jurus semu joged jaipong. “Ai maneh ku naon Ujang,” taros Ceu Enih sabari olohok kana kalakuan si Ujang.

Bari ngusap dada. Mang Ujang nyarita kajadian janari tadi. Laina ngupahan, Ceu Enih tuluy mapapatahan, “ah meureun etamah cilaka ku lampah sorangan. Atawa bisa jadi piwuruk tina kapohoan ngadamel dosa,” euceuk manehna bari tutunyuk.

“Heueuh bener Ceu. Uing teh wengi tadi solat Isya diengke-engke. Lesweh kaboboan. Jiganamah kusabab eta,” carita Ujang ngeling-ngeling sorangan.

Ngadangu carita eta Ceu Enih tuluy nyarita, dicutat tina QS Al-Maun, yen sing saha jalmi anu ngahaja mopohokeun kana solat kaasup kana jalma anu cilaka. “Kudu bersyukur, eta teh pangeling-eling solat ulah elat. Migawe kahadean mah ulang diengke-engke, omat!” Ceu Enih tuluy ngaleos ka buruan imahna.

*Punten masih diajar keneh, ieumah saukur ngamumule basa Sunda

Adi Permana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *