Jurnal #23 Tong Hilap Syukuran!

Jurnal #23 Tong Hilap Syukuran!

Cung didieu nu ngarumaos urang Sunda? Nah ngenaan Jurnal ayeuna, sim kuring bade nyobian nyerat nganggo basa nu benten tina biasana, nyaeta nganggo basa Sunda. Hidep sadaya nu ngacung, tangtu kuring percanten bakal ngartos kusabab da ieumah basa ti indung. Kecuali indungna hasil tina impor. Eta lain carita.

Leuwih edun namah, ieu Jurnal itung-itung ngamumule basa indung arurang. Der ah.

**

Dina sabahagian budaya masyarakat arurang, nu katingali masih lestari nyaeta tradisi syukuran. Biasana sok dipigawe ku masarakat nu di lembur, anu seuseueurna mangrupikeun masarakat Nahdlatul Ulama (NU). Kulawargi abdi salah sahijina.

Tapi aya oge nu rada jarang, bahkan tara kusabab benten pangertos, tapi teu sawios nu penting mah ulah silih sindiran we.

Nu kumaha wae syukurana cenah? Sok urang cobi papay. Nu kailik ku abdi mah emang rupa-rupi bentukna, biasana syukuran sok dipedarkeun lamun aya hajatan kawinan, nu bade naek haji, nu nembe orokan, syukuran aqiqah, salametan, budak karek beres disunat, jeng sajabana.

Nya saking ku reana, ceuk paribasa mah, mes-mes syukuran, mes-mes aya uleman. Kanggo santri mah kantenan eta teh ladang amal sareng ladang eusi patuangan. Alhamdulillah lumayan pisan. Komo deui pami uihna dibungkusan, boh kuamplop atawa katuangan. Bungah amar watasuta kacida.

Pami kanggo nu sanes na kumaha? Utamina jang abdi sorang, syukuran mangrupikeun tempat sinareng waktos nu pas pikeun silaturahim sareng masarakat. Da lamun ngumpul ngahaja mah sesahna kabina-bina.

Naon cenah ari sukuran teh?

Pami diartikeun, “syukuran” mangrupikeun paribasa orang Sunda anu dicandak tina kata “syukur.” Rarangkeun “an” ditambihkeun pikeun negaskan yen eta teh mangrupikeun padamelan (kata kerja). Punten bilih sim kuring lepat.

Syukur sorangan, nyaeta serapan tina Bahasa Arab. Asalna tina syakara – yasykuru — syukran – syukuran – syukranan. Artina pujian kanu Maha Kawasa tina sagala rupi perkara kanikmatan nu tos dipasihkeun. Umat Islam biasana ngucapkeun alhamdulillah kanggo representasi tina syukur eta.

Pami dina Surah Al-Baqarah: 152 mah, syukur mangrupikeun ibadah. Sakumaha disebatkeun:

فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

Artina kurang leuwih, lamun urang loba bersukur, Alloh ge tangtu bakal salawasna inget ka urang. Ku kituna, lobakeun syukur, ulah kufur.

Parobihan Harti

Beuki kadieu, pamaknaan tina paribasa syukuran tos mulai robih. Kusabab syukuran didieu sok disaruakeun jeng ngarayakeun kabungah, jadina sagala rupa perkara kabungah kudu aya syukurana. Sangkan jadi kawajiban.

Biasana sok aya pami batur kenging rezeki, kenging padamelan enggal, anyar meser hape, boga mobil weuteuh, meunang hadiah motor, atau aya nu anyar boga kabogoh ge anggeur kudu tah disyukuran.

‘Kan biasana sok aya istilah. “Mana atuh syukurana?” Leres teu?

Bentukan tina syukuran eta, anu lazim nyaeta ngajajan. Pami abdi sorangan, syukurana teu kedah nu awis-awis, cekap ku ngaliwetge. Da etamah etang-etang babagi kabingah sareng jeng balerea.

Saleresna, syukuran teu janten kunanaon pami maksad sinareng tujuana pikeun ngungkapkeun rasa syukur ka Gusti Alloh. Lamun henteu kumaha? Nya teu nanaon, dan teu wajib.

Nu janten lepat nyaeta maksakeun syukuran dina kaayaan teu mampu. Nya misalna, pedah era ku tatanga, maenya aya kahadean teu disyukuran. Emang penting palebah dinya namah, tapi lamun syukuran kusabab maksakeun nepika nganyuk kaditu kadieu, tah etamah ulah. Anguran nungguan aya milikna, tuluy weh syukuran. Da nu diulem mah bakal dongkap-dongkap wae masing iraha ge. Leres teu? Hehe.

**

Mung sakitu carita ti abdi dina Jurnal ieu. Punten sateuacana bilih aya basa nu kurang merenah. Maklum nembe diajar. Gening hese nyerat pake basa Sunda tehnya.

Wilujeung Literasi | Jurnal anu ka-23

 

Adi Permana
Latest posts by Adi Permana (see all)

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *