Blog Komunikasi Media Jurnalistik Berita Bahasa Jurnal Kolom Cek KBBI

Solat Isya Kapohoan

Solat Isya Kapohoan

Hiji wanci, Mang Ujang tukang gorengan bablas kasarean. Geus solat maghrib ditajug anjeuna balik ka rorompok. Harita da pedah hujan, ninyuh kopi hideung bari gogoleran. Teu kungsi beak eta cikopi, reup weh anjeuna dugsek kasarean. Eling-eling tengah peuting. Mang Ujang inget, poho can solat Isya. Bari semu hoream, manehna ngagidig ka tajug peungkeren rorompokna pikeun …

Baca selengkapnya ->